Reikalinga pagalba?

Kelionės pedagogams

Bendradarbiaudami su pedagogų kvalifikacijos kėlimo centrais, pedagogus kviečiame vykti į kvalifikacijos kėlimo keliones užsienyje, pagal akredituotas kvalifikacijos kėlimo programas.
Taip pat organizuojame edukacines keliones Lietuvoje.
Kvalifikacijos kėlimo kelionės - ne tik puiki galimybė pakelti kvalifikaciją, bet ir praplėsti savo akiratį.
Edukaciniu kelionių metu vyksta paskaitos, organizuojami susitikimai su lankomų šalių pedagogais, lankomos kultūrinės šalies įžymybės.

Informacijos teiraukitės mūsų biuruose arba rašykite: info@guliveriokeliones.lt

Siekiant kelti muzikos mokytojų dalykinę kvalifikaciją, pažinti kitų šalių muzikinį švietimą, tradicijas, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su muzikos pedagogais iš užsienio valstybių,  organizuojamos kvalifikacijos kėlimo kelionės muzikos mokytojams ir mokiniams dalyvauti tarptautiniuose jaunųjų muzikų konkursuose.