Nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. pandemijos metu dirbusiems medicinos darbuotojams (gydytojams, akušeriams ir bendrosios praktikos slaugytojams)  valstybė skiria 200 eurų kompensaciją medikų atostogoms Lietuvoje.

Kompensacija skiriama ne tik licencijuotų medikų, bet ir kitų su pandemija kovojusių sveikatos įstaigų darbuotojų (paramedikų, slaugytojų padėjėjų, laborantų, kineziterapeutų, infekcijos kontrolės specialistų) atostogoms Lietuvoje.

Licencijas turinčių medikų sąrašus į elektroninę duomenų bazę VŠĮ "Keliauk Lietuvoje" teikia Sveikatos apsaugos ministerija. 
Nelicencijuotiems gydymo įstaigų darbuotojams, įtrauktiems į savivaldybių sudarytus ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtintus nelicencijuotų gydymo įstaigų darbuotojų sąrašus, išduodami vardiniai turizmo paslaugų kuponai su unikaliu serijos numeriu.  

Už valstybės skiriamą sumą galėsite įsigyti pažintines keliones po Lietuvą, apgyvendinimo, sveikatingumo, maitinimo, transporto nuomos ir kitas turistines paslaugas, pageidaujamų turizmo paslaugų rinkinius.

* Valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas galima įsigyti iš vieno pasirinkto specialius reikalavimus atitinkančio paslaugų teikėjo.

* Turizmo paslaugų vertė vienam sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui - 200 eurų. Ši suma į dalis neskaidoma. Jei pasirenkamos turizmo paslaugos viršija 200 eurų sumą, paslaugos gavėjas turi sumokėti skirtumą. Jei turistinės paslaugos vertė mažesnė, skirtumas negrąžinamas.

* Valstybės kompensuojama suma, skirta sumokėti už turizmo paslaugas, tiesiogiai sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui neišmokama. 

* Valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugomis sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali pasinaudoti tik vieną kartą. 

* Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kreipdamiesi dėl valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų įsigijimo paslaugos teikėjui turi pateikti šiuos dokumentus:

- profesinį pažymėjimą ir jo kopiją arba galiojančios licencijos numerį, arba vardinį turizmo paslaugų kuponą;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

- užpildyti paslaugos gavėjo sąžiningumo deklaraciją ir ją pasirašyti.

Jums reikia tik pasirinkti pageidaujamą kelionę ar poilsio Lietuvoje pasiūlymą, o mes pasirūpinsime visais organizavimo ir finansavimo klausimais.
Specialius kelionių ir poilsio pasiūlymus medikams rasite internetinėje svetainėje Kelionės medikams ir Poilsis Lietuvoje

 Daugiau kelionių, tinkančių ir medikų atostogoms: Kelionės po Lietuvą

Laukiame Jūsų idėjų, pageidavimų ir klausimų telefonu 8 614 21255 arba elektroniniu paštu medikams@guliveriokeliones.lt 

Informacijos galite teirautis mūsų biuruose:

Vilniuje: Tel. 85 2660700, 2660701
Kaune: Tel. 837 330133, 331418
Klaipėdoje: Tel. 846 216779
Šiauliuose: Tel. 841 545222
Utenoje: Tel. 8389 61000

Parengta remiantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu „Dėl kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymu, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu.